Енергетски ефикасно осветлување

Осветлувањето може да биде еден од начините за да постигнете поголема енергетска ефикасност. Модерните ЛЕД светилки користат 80%-90% помалку електрична енергија од традиционалните светилки, со што ви помагаат во намалување на јаглеродниот отпечаток и намалување на сметките за електрична енергија. Ако ги замените сите светилки во вашиот дом со ЛЕД светилки, може да го намалите вашиот јаглероден отпечаток за 65кг годишно.

Контролирајте го греењето

За многу од нас, првиот чекот во намалување на јаглерониот отпечаток е преземање контрола врз греењето во нашиот дом. Јаглероните емисии и потрошената енергија може да се намалат доколку не го загреваме домот повеќе од она што е потребно.

Подобрете ја изолацијата во домот

Целата енергија што ја користиме во нашите домови води до зголемување на јаглеродниот отпечаток. Повеќе од половина од енергијата која ја користиме во домот ја користиме за греење, па затоа е важно да се осигурате дека ѕидовите, покривот и подот во домот имаат добра изолација. Изолацијата на ѕидовите ќе го намали топлинскиот „отпад“, а со тоа и јаглеродниот отпечаток и потрошената енергија. Околу една третина од топлината изгубена од неизолираниот дом излегува низ ѕидовите.

ВЕ ПРЕДИЗВИКУВАМЕ!

Придружете се на предизвикот на перење со ладна вода

Намалувањето на температурата на перењето е многу важен дел од намалувањето на влијанието на перењето алишта врз животната средина. До 60% од јаглеродниот отпечаток произведен од перење алишта доаѓа од загревање на водата. Дури и малку поладна вода може да заштеди многу енергија. Изберете брз циклус на перење за да ја максимизирате вашата заштеда на енергија.