Редуцирај, реупотребувај, рециклирај

Секој производ кој го купуваме содржи јаглероден отпечаток: енергијата која се користи за производство на тој производ и транспортот за да стигне до тебе сигурно произвеле јаглеродни емисии.

Еден начин да ги редуцирате овие емисии е да го намалите вашиот конзумеризам. Исто така можете да пробате да ги реупотребувате веќе купените работи или да го рециклирате она пто веќе не ви е потребно.

Купете едно поскапо парче облека

Живееме во време каде брзата мода ја го зема својот данок врз животната средина. Затоа, купете едно поскапо парче облека, наместо повеќе ефтини парчиња. На овој начин ќе го намалите трошењето на ресурси за изработка, ќе ги намалите трошоците и јаглеродните емисии кои се испуштаат при транспорт. Помалку транспортирани парчиња облека значи помалку емисии и камиони на патиштата.

ВЕ ПРЕДИЗВИКУВАМЕ!

Купувајте Second hand

Преминот кон поодржливи пазарни практики бара од нас да го цениме она што веќе го имаме. Купувањето Second Hand е одличен начин да заштедиме и да ја промениме економијата на подобро. Добротворните организации и продавниците за Second Hand имаат одлични процедури за контрола на производите, што значи дека облеката која ја продаваат или подаруваат е со највисок квалитет.