CarbonCalc
Каква е вашата исхрана?

Дали знаете?

Голем дел од стакленичките гасови се испуштаат при производство на храна. Месните и млечните производи се асоцираат со многу поголемо количество јаглеродни емисии отколку растителнителни производи. 
 
Колку пари трошите во текот на една недела на храна и пијалаци за дома?
А. Месо во секој оброк

Дали знаете?

Храната купена од ресторан има поголем јаглероден отпечаток од храната која ја купувате за домашно готвење. Ова се должи на сите пропратни емитувачи ја на стакленички гасови во рестораните како, грејни тела, светла, апарати за готвење, набавки и сл.
Колку пари трошите во текот на една недела на храна и пијалаци за дома?
Б. Месо во некои од оброците

Дали знаете?

Храната купена од ресторан има поголем јаглероден отпечаток од храната која ја купувате за домашно готвење. Ова се должи на сите пропратни емитувачи ја на стакленички гасови во рестораните како, грејни тела, светла, апарати за готвење, набавки и сл.
Колку пари трошите во текот на една недела на храна и пијалаци за дома?
В. Од месо јадам само риба

Дали знаете?

Храната купена од ресторан има поголем јаглероден отпечаток од храната која ја купувате за домашно готвење. Ова се должи на сите пропратни емитувачи ја на стакленички гасови во рестораните како, грејни тела, светла, апарати за готвење, набавки и сл.
Колку пари трошите во текот на една недела на храна и пијалаци за дома?
Г. Вегетаријанец

Дали знаете?

Храната купена од ресторан има поголем јаглероден отпечаток од храната која ја купувате за домашно готвење. Ова се должи на сите пропратни емитувачи ја на стакленички гасови во рестораните како, грејни тела, светла, апарати за готвење, набавки и сл.
Колку пари трошите во текот на една недела на храна и пијалаци за дома?
Г. Веган

Дали знаете?

Храната купена од ресторан има поголем јаглероден отпечаток од храната која ја купувате за домашно готвење. Ова се должи на сите пропратни емитувачи ја на стакленички гасови во рестораните како, грејни тела, светла, апарати за готвење, набавки и сл.
Колку пари неделно (во просек за една година) трошите во ресторани, пабови, хотели со вклучени оброци и сл.?

Дали знаете?

Храната купена од ресторан има поголем јаглероден отпечаток од храната која ја купувате за домашно готвење. Ова се должи на сите пропратни емитувачи ја на стакленички гасови во рестораните како, грејни тела, светла, апарати за готвење, набавки и сл.
Колку од храната што ја купувате за дома ја фрлате?

Дали знаете?

Кога храната се фрла, не само што трошиме залудно храна, туку и ресурси кои се користеле за нејзино производство, како што се водата, енергијата и земјиште. Дополнително, распаѓањето на отпадот од храна во депониите произведува метан, моќен стакленички гас и претставуваа дел од нашиот јаглероден отпечаток.
Use Shift+Tab to go back